rozwój umiejętności

Dlaczego kreatywność jest ważna dla rozwoju dziecka? Kreatywność rozwija umiejętność problemowego myślenia. Dzięki udziale w naszych unikalnych warsztatach artystycznych, Twoje dziecko będzie miało okazję rozwijać umiejętność problemowego myślenia. Poprzez wyzwania artystyczne i kreatywne zadania, dzieci będą musiały poszukiwać nowych rozwiązań i rozwijać elastyczność umysłu. Dzieci kreatywne są bardziej samodzielne i pewne siebie. Uczestnictwo w naszych […]